Zwolnienia od podatku od nieruchomości przysługują na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLV/404/14 z dnia 27.03.2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, która zawiera dwie propozycje preferencji:

 1. Pierwsza skierowana jest dla przedsiębiorców inwestujących w budowę lub przebudowę budynków lub budowli i tworzących nowe miejsca pracy.
  Warunkiem skorzystania ze zwolnienia będzie utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy przez okres 3 lat od dnia uzyskania zwolnienia oraz poniesienie nakładów inwestycyjnych:

  • w przypadku mikroprzedsiębiorców w kwocie przekraczającej 50.000 zł utworzenie co najmniej 1 nowego miejsca pracy,
  • w przypadku małych przedsiębiorców w kwocie przekraczającej 200.000 zł utworzenie co najmniej 3 nowych miejsc pracy,
  • w przypadku średnich przedsiębiorców w kwocie przekraczającej 500.000 zł utworzenie co najmniej 5 nowych miejsc pracy,
  • w przypadku pozostałych przedsiębiorców w kwocie przekraczającej 1.000.000 zł i utworzenie co najmniej 15 nowych miejsc pracy,
   Dwuletnie koszty zatrudnienia pracowników na nowo utworzonych miejscach pracy muszą być wyższe niż kwota zwolnienia od podatku.
 2. Druga skierowana jest do przedsiębiorców, którzy nie realizacją nowych inwestycji, a zwiększą zatrudnienie, o co najmniej 15 %.
  Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest poniesienie przez podatnika dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo utworzone miejsca pracy, w wysokości dwukrotnie wyższej od kwoty zwolnienia od podatku od nieruchomości.
  Przedsiębiorca, który spełni warunki z uchwały i do końca roku utworzy nowe miejsca pracy, uzyska zwolnienie od podatku od nieruchomości na okres dwóch następnych lat.

Istnieje również możliwość ubiegania się o zwolnienie od podatku od nieruchomości przez podatników, którzy uruchomią działalność wytwórczą na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie Miasta Bełchatowa (uchwała Nr XLV/405/14).

Accessibility