ZACHĘTY INWESTYCYJNE:

 • Konkurencyjne ceny gruntów inwestycyjnych i pokrycie 100% powierzchni miasta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
 • Zwolnienia od podatków oraz tereny objęte Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
 • Opiekun inwestora zapewniający wsparcie merytoryczne i techniczne na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, począwszy od wyboru działki, po formalności związane z uzyskaniem pomocy publicznej.

WIODĄCE SEKTORY GOSPODARKI:

 • rolnictwo
 • leśnictwo
 • łowiectwo i rybactwo
 • przemysł
 • budownictwo

INSTYTUCJE OKOŁOBIZNESOWE:

 • Regionalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie
 • Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Centrum Innowacji Biznesowej w Bełchatowie
 • Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
 • Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie
Accessibility