Jak założyć firmę?

System Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG)


Zwolnienia z podatku od nieruchomości

W celu stworzenia jeszcze lepszych warunków w naszym mieście, aby Przedsiębiorca rozwijał swoje gospodarcze możliwości i tworzył nowe miejsca pracy, podjęto dwie uchwały o ulgach podatkowych:

I Pierwsza z nich – Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimiszawiera dwie propozycje preferencji:

Pierwsza skierowana jest dla przedsiębiorców inwestujących w budowę lub przebudowę budynków i budowli oraz tworzących nowe miejsca pracy. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia będzie utrzymanie nowych miejsc pracy przez okres 3 lat od dnia uzyskania zwolnienia oraz:

  • w przypadku mikroprzedsiębiorców, poniesienie nakładów w kwocie przekraczającej 50.000 zł i stworzenie co najmniej 1 nowego miejsca pracy,
  • w przypadku małych przedsiębiorców, poniesienie nakładów w kwocie przekraczającej 200.000 zł i stworzenie co najmniej 3 nowych miejsc pracy,
  • w przypadku średnich przedsiębiorców, poniesienie nakładów w kwocie przekraczającej 500.000 zł i stworzenie co najmniej 5 nowych miejsc pracy,
  • w przypadku pozostałych przedsiębiorców, poniesienie nakładów w kwocie przekraczającej 1.000.000 zł i stworzenie co najmniej 15 nowych miejsc pracy,
  • poniesienie dwuletnich kosztów zatrudnienia w kwocie wyższej niż kwota zwolnienia od podatku,

Z uchwały będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli nowe inwestycje po 1 czerwca 2012 roku i na dzień wejścia w życie niniejszej uchwały jej jeszcze nie zakończyli.

Link do uchwały zmieniającej uchwałę nr XLV/404/14 

Druga skierowana jest do przedsiębiorców, którzy zwiększą zatrudnienie o co najmniej 15%. Zwolnienie przysługiwać będzie jeśli dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników będą dwukrotnie wyższe od kwoty zwolnienia od podatku od nieruchomości. Nowe miejsca pracy muszą być również utrzymane przez okres 3 lat od dnia uzyskania zwolnienia.

II  Druga – Uchwała Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części położonych na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie Miasta Bełchatowazakłada zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres dwóch lat. Zwolnienia dotyczą gruntów, budynków i budowli na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną przy ulicy Czaplinieckiej, na których zostanie uruchomiona działalność wytwórcza.

Link do uchwały zmieniającej uchwałę nr XLV/405/14 


RODO dla małych i średnich firm

Zapraszamy do zapoznania się z  PRZEWODNIKIEM przygotowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

JAK NIE DAC SIE OSZUKAC NA RODO 

                                 Podatki lokalne

Stawki podatku od nieruchomości

Wyszczególnienie

Wysokość stawki
na 2022 r.

 

Stawka od gruntów

 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1m² powierzchni 1,03 zł
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni 5,17 zł
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m² powierzchni 0,53 zł

Stawka od budynków

mieszkalnych – od 1m² powierzchni użytkowej 0,88 zł
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  – od 1m² powierzchni użytkowej 25,74 zł
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1m² powierzchni użytkowej 12,04 zł
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1m² powierzchni użytkowej 5,25 zł
pozostałe 8,67 zł

Stawka od budowli

2%

Szczegółowe dane dotyczące stawek podatku od środków transportowych zawiera Uchwała Rady Miejskiej

 

                                                                                                                                         Link do uchwały

 

Podatki lokalne

Stawki podatku od nieruchomości
Wyszczególnienie

Wysokość stawki
na 2017 r.

Stawka od gruntów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1m² powierzchni 0,88 zł
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni 4,56 zł
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m² powierzchni 0,41 zł
Stawka od budynków
mieszkalnych – od 1m² powierzchni użytkowej 0,72 zł
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  – od 1m² powierzchni użytkowej 22,03 zł
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1m² powierzchni użytkowej 10,59 zł
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1m² powierzchni użytkowej 4,61 zł
pozostałe 7,15 zł
 Stawka od budowli
2%
Print Friendly, PDF & Email
Accessibility