O gminie

Bełchatów jest nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się miastem, położonym w sercu Polski. Swój charakter czerpie z wielowiekowej koegzystencji na styku trzech kultur: polskiej, żydowskiej i niemieckiej.

Dzisiaj jest miastem ściśle związanym z branżą górniczo-energetyczną. W bezpośrednim sąsiedztwie miasta znajdują się pokłady węgla brunatnego, wydobywane przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Bliskość lotniska oraz głównych węzłów drogowych czynią miasto doskonałym miejscem dla nowych inwestycji.

stan na koniec stycznia 2022

Powierzchnia: 34,64 km2
Liczba ludności: 55 901 (stan na 31.12.2022 r.)
Gęstość zaludnienia: 1 523 os.
Liczba ludności w wieku produkcyjnym 29 579
Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym 9 125

Lokalizacja

Odległość do:

  • Drogi: Autostrada A1 – 20 km
  • Portu rzecznego: Warszawa – 160 km; Wrocław – 180 km
  • Stacji kolejowej: Piotrków Trybunalski – 25 km
  • Portu lotniczego: Łódź – 47 km
  • Miasta wojewódzkiego: Łódź – 47 km

Opiekun Inwestora – One Stop Shop

  • Szybki kontakt z jedną osobą – opiekunem inwestora.
  • Sprawne przekazywanie indywidualnie przygotowanej informacji.
  • Wsparcie merytoryczne i techniczne na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.
  • Elastyczność miejsca i czasu spotkań.

Miasto Bełchatów oferuje pełne wsparcie w procesie inwestycyjnym.
Specjalnie przydzielony Opiekun Inwestora przejdzie z Państwem
drogę po wszystkich urzędach i pomoże pozyskać  niezbędne decyzje i zgody.

Opiekun Inwestora Marzena Polak

Zespół ds. Rozwoju Miasta

tel. +48 44 733 51 45, tel. kom. +48 691 057 679

Konkurencyjne ceny działek

konkurencyjne ceny działek

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

zł/m2

%

Potencjał ludzki

%

osoby w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym (do 64 roku życia)

 2 technika

 3 szkoły zawodowe

 3 licea ogólnokształcące

 2 uczelnie wyższe

mieszkańców

Wysoki poziom pomocy publicznej

 zwolnienia z podatku od nieruchomości

 tereny objęte ŁSSE

Print Friendly, PDF & Email
Accessibility