Lokalizacja

Miasto Bełchatów położone jest w centrum Polski, przy ważnych szlakach komunikacyjnych, nieopodal portów lotniczych.
Jest to miejsce pozbawione zagrożeń powodowanych klęskami żywiołowymi.
Powierzchnia: 34,64 km²

Opiekun Inwestora – One Stop Shop

  • Szybki kontakt z jedną osobą – opiekunem inwestora.
  • Sprawne przekazywanie indywidualnie przygotowanej informacji.
  • Wsparcie merytoryczne i techniczne na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.
  • Elastyczność miejsca i czasu spotkań.

Miasto Bełchatów oferuje pełne wsparcie w procesie inwestycyjnym.
Specjalnie przydzielony Opiekun Inwestora przejdzie z Państwem
drogę po wszystkich urzędach i pomoże pozyskać  niezbędne decyzje i zgody.

Opiekun Inwestora Marzena Polak

Zespół ds. Rozwoju Miasta

tel. +48 44 733 51 45, tel. kom. +48 691 057 679

Konkurencyjne ceny działek

konkurencyjne ceny działek

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

zł/m2

%

Potencjał ludzki

%

osoby w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym (do 64 roku życia)

 2 technika

 3 szkoły zawodowe

 3 licea ogólnokształcące

 2 uczelnie wyższe

mieszkańców

Wysoki poziom pomocy publicznej

 zwolnienia z podatku od nieruchomości

 tereny objęte ŁSSE

Accessibility