Informujemy o ogłoszeniu przez Prezydenta Miasta Bełchatowa przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bełchatowie, oznaczonej działką 30/12 o pow. 0,3716 ha.Działka położona jest w obrębie 2 m. Bełchatowa, z przeznaczeniem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako teren przemysłu, składów i baz, obsługi transportu i usług.
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego można znaleźć tutaj.

Accessibility