Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego “Biznes na PLUS” to szczególne wyróżnienie dla przedsiębiorców z terenu województwa. Termin zgłoszeń kandydatur do udziału w tegorocznym konkursie został wydłużony do końca lipca.

Nagroda to wyróżnienie, ale też podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek województwa łódzkiego. Osiągając efekty ekonomiczne i realizując innowacyjne projekty przyczyniają się do rozwoju gospodarczego całego regionu.

W poprzednich edycjach nagradzane były przedsiębiorstwa, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa łódzkiego. Tak też będzie w tym roku.

Do 31 lipca można zgłaszać kandydatury w pięciu kategoriach:
1. Świadomi w biznesie- Nagroda Publiczności
2. Debiut Roku
3. Lider Innowacji
4. Eksportowy produkt roku
5. Projekt przyszłości

Szósta kategoria – “Biznes na PLUS”, nie podlega procedurze zgłoszeniowej. Przyznawana jest przez Zarząd Województwa Łódzkiego za całokształt działalności lub wyjątkowe osiągnięcia. W ramach tej kategorii mogą zostać przyznane nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia oraz szczególną działalność na rzecz województwa. Warto podkreślić, że Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego dedykowana jest przedsiębiorcom/podmiotom/osobom prowadzącym działalność i posiadającym główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

Laureatów poznamy 28 października 2021 roku podczas drugiego dnia XIV Europejskiego Forum Gospodarczego. Organizatorem Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS ” jest Województwo Łódzkie.

Więcej informacji o konkursie
Regulamin Nagrody

Accessibility