Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Działaj z pomysłem – Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej”

Najbliższe spotkanie informacyjne odbędzie się 19 listopada 2019 r. w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godz. 9:45) w sali konferencyjnej Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Moniuszki 7/9, Łódź – I piętro.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada poprzez stronę internetową. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy beneficjentów mieszkańców województwa łódzkiego oraz wszystkich zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Program spotkania

  • Rejestracja uczestników.
  • Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej dla osób fizycznych: poniżej 29 roku życia – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, powyżej 30 roku życia – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, zamieszkałych na obszarach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
  • Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Accessibility