Geoportal to świetne źródło informacji nie tylko dla specjalistów, ale także inwestorów czy mieszkańców szukających informacji o działce, danych przestrzennych czy dokładnych map topograficznych. Bełchatowski geoportal www.gis.belchatow.pl, udostępniany przez stronę internetową miasta, działa od 7 lat. Główną jego częścią jest mapa oraz zestaw narzędzi służących do przeglądania, wyszukiwania i analizowania informacji. W geoportalu dostępne są m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Bełchatów objęty jest nimi w stu procentach i należy pod tym względem do czołówki województwa. W serwisie możemy obejrzeć m.in. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp), przebieg linii zabudowy, sieć ulic, punkty adresowe, mapy topograficzne. Są także mapy lotnicze wykonane na przestrzeni kilku lat, które umożliwiają przeprowadzenie analizy zmian, jakie dokonały się w mieście. W geoportalu znaleźć też można zdjęcia, m.in. panoramy z 2014 roku, pokazujące „z lotu ptaka” ciekawe tereny Bełchatowa. Działająca od stycznia 2017 nowa wersja bełchatowskiego geoportalu została dodatkowo przystosowana do obsługi za pomocą urządzeń mobilnych. Aby w pełni korzystać z możliwości geoportalu wystarczy na swoim telefonie wejść na stronę www.gis.belchatow.pl. Mobilna wersja geoportalu umożliwia m.in. dostęp do usług zbiorów danych przestrzennych, wyszukiwanie i lokalizację działek ewidencyjnych, wybór kompozycji mapowych czy wyszukiwanie obiektów geograficznych, w tym adresów, pomiar długości i powierzchni. Ponadto automatyczne przekierowuje z rysunku miejscowych planów do części opisowej, czyli odpowiedniej uchwały lub jej części. W bełchatowskim geoportalu dostępny jest ponadto przebieg linii zabudowy, sieć ulic, lokalizacja szkół, przedszkoli,  instytucji użyteczności publicznej czy zdrowia. W kategorii „Środowisko” znajdują się warstwy obrazujące tereny dotknięte powodzią, która miała miejsce w naszym mieście w maju 2010 r. Dzięki informacjom zawartym w geoportalu i jego mobilnej wersji sprawy urzędowe można załatwić szybciej i sprawniej. Po zweryfikowaniu informacji o działce mieszkaniec od razu wie, czy zasadne jest wnioskowanie chociażby o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Geoportal to narzędzie przydatne także notariuszom, którzy poszukują informacji, czy dana działka znajduje się w obszarze zdegradowanym i obszarze do rewitalizacji oraz geodetom, inwestorom i pośrednikom nieruchomości.

Accessibility