“Wsparcie prawne dla start-upów” to kolejna edycja programu, który pomaga młodym firmom w nawiązywaniu współpracy z inwestorami i odbiorcami usług. W konkursie ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do rozdysponowania jest półtora miliona złotych. Na wsparcie prawne start-upy biorące udział w programie mogą pozyskać do 22 tys. zł.

Młode firmy, które od niedawna funkcjonują na rynku bardzo często borykają się z trudnościami natury formalno-prawnej, które hamują rozwój start-upów. I właśnie dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać i potrzebują w tym zakresie wsparcia prawnego przygotowany jest program “Wsparcie prawne dla start-upów”, które finansowane jest z dotacji celowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez PARP rusza 19 sierpnia. Celem programu jest pomoc młodym firmom w uzyskaniu doradztwa prawnego w zakresie współpracy z inwestorami oraz kontrahentami. Finansowe wsparcie – do 22 tys. zł – każdy z przedsiębiorców zakwalifikowanych do projektu może przeznaczyć na konsultacje prawne, analizy treści umów inwestycyjnych, wsparcie negocjacji z funduszem Venture Capiral, czy aniołem biznesu. W ramach pozyskanych środków sfinansować można także doradztwo i wsparcie prawne w zakresie realizowanych inwestycji czy zamówień.

Program przeznaczony jest dla firm z sektora MŚP, czyli mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które działają na rynku nie dłużej niż 5 lat i osiągają przychody z działalności operacyjnej od maksymalnie 3 lat. Warunkiem uzyskania wsparcia jest również posiadanie dokumentu potwierdzającego zainteresowanie inwestora rozpoczęciem lub kontynuacją procesu inwestycyjnego.

Konkurs ‘Wsparcie prawne dla start-upów” cieszy się dużą popularnością. W poprzednich trzech edycjach udział wzięło blisko 200 przedsiębiorców. Nabór wniosków rusza 19 sierpnia i potrwa do 30 września. Pula środków w konkursie to 1,5 mln zł.

Więcej informacji o programie.

Accessibility