Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że od dnia 2 do 14 lutego 2020 roku będą przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (V) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów. które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • osób po 50. roku życia,
  • osób długotrwale bezrobotne,
  • kobiet,
  • osób z niepełnosprawnościami,osób o niskich kwalifikacjach.

W projekcie mogą wziąć udział bezrobotni mężczyźni w wieku 30 lat i więcej nie kwalifikujący się do żadnej z ww. grup, którzy ubiegają się o środki na działalność gospodarczą!!! Zgodnie z przyjętymi kryteriami na 2020 r. środki w ramach ww. projektu będą przyznawane do wysokości 23 000,00 zł.

Więcej informacji uzyskać można pod nr telefonu 44 631 40 70 lub bezpośrednio w urzędzie pracy przy ul. Bawełnianej 3, w pokoju 22.

 

Accessibility