Od 1 stycznia 2020 wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące wprowadzania do obrotu niektórych kategorii produktów oraz pozbywania się odpadów. Dla części przedsiębiorców oznacza to obowiązek rejestracji w nowej bazie danych – bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Brak rejestracji do końca roku spowoduje u przedsiębiorców problemy z pozbywaniem się wytwarzanych odpadów. Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo nie figuruje w BDO, a powinno się w niej znaleźć masz dwa wyjścia – zarejestrować się albo podpisać umowę na odbiór odpadów z innym przedsiębiorcą. Możesz również przyjąć wariant pośredni – zarejestrować się w BDO i zawrzeć umowę z podmiotem zewnętrznym. Sprawdź, czy musisz się zarejestrować, skorzystaj z narzędzia dostępnego TUTAJ. Potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z właściwy (ze względu na siedzibę) Urzędem Marszałkowskim, dane kontaktowe znajdziesz TUTAJ.

Kto nie musi się rejestrować w BDO

Nie podlegają rejestracji przedsiębiorcy, którzy wytwarzają wyłącznie odpady komunalne. Zgodnie z definicją są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach). Oznacza to, że jeżeli prowadzisz działalność, w której nie są wytwarzane odpady niebezpieczne, do ich pozbycia się wystarczy zwykła umowa na odbiór odpadów. Jeżeli wytwarzasz odpady niebezpieczne, musisz zarejestrować się w BDO albo zawrzeć umowę na ich odbiór z uprawnionym podmiotem.

Odpady niebezpieczne – czy je wytwarzam?

Istnieje wiele kategorii odpadów uznawanych niebezpieczne. Część nich prawdopodobnie wytwarzasz w toku normalnej działalności, która w potocznym rozumieniu nie jest uznawana za szkodliwą dla środowiska. Katalog odpadów niebezpiecznych określają przepisy wspólnotowe. Szczegółowa lista odpadów niebezpiecznych znajduje się w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy o odpadach (odpady niebezpieczne są oznaczone symbolem gwiazdki (*). W praktyce, najczęściej wytwarzane w życiu codziennym odpady niebezpieczne to:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV i AGD),
 • resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna,
 • rozpuszczalniki, środki czyszczące, wybielacze,
 • aerozole, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,
 • środki ochrony roślin,
 • odpady zawierające rtęć, np. świetlówki, termometry, przełączniki,
 • baterie i akumulatory,
 • zużyte tonery (drukarki atramentowe i laserowe),
 • przepracowane oleje,
 • przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, bez opakowań handlowych i ulotek.

Z powyższego wynika, że odpady niebezpieczne powstają również w biurach (świetlówki, baterie, tonery), gabinetach kosmetycznych (środki do dezynfekcji), firmach zajmujących się pielęgnacją zieleni (środki ochrony roślin) i sprzątaniem (substancje czyszczące). Żeby móc pozbyć się tych odpadów, musisz posiadać kartę przekazania odpadów (KPO); Nie zrobisz tego, jeżeli nie jesteś przedsiębiorcą zarejestrowanym w BDO. Od 1 stycznia 2020 karty będą wystawiane elektronicznie (dotychczasowe, papierowe karty nie umożliwią pozbycia się odpadów). Pamiętaj, jeżeli wytwarzasz tylko odpady komunalne, nie potrzebujesz KPO.

Istnieje drugie rozwiązanie – można zawrzeć umowę z podwykonawcą, cedując na niego obowiązek utylizacji odpadów (np. z firmą konserwującą albo dostawcą świetlówek – połączyć wymianę niesprawnego oświetlenia/dostawę nowego z obowiązkiem utylizacji zużytego sprzętu; na odbiór zużytych opakowań po olejach, rozpuszczalnikach, środkach czyszczących). Pamiętaj, żeby zweryfikować takiego dostawcę usługi w BDO; żądaj także regularnego przekazywania karty przekazania odpadów. Zweryfikuj odbiorcę Twoich odpadów w BDO TUTAJ.

Rejestr przedsiębiorców wprowadzających produkty

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który podlega wpisowi do BDO, nie możesz prowadzić działalności przed uzyskaniem wpisu do BDO. Sankcją jest kara administracyjna od 5000 zł oraz ewentualnie sądowe postępowanie karne. Zgodnie z zasadami ogólnymi K.p.a., marszałek województwa ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy. Tylko sklepy oferujące torby z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyclingową mogą prowadzić działalność bez wpisu (wystarczy samo złożenie wniosku). Pozostali przedsiębiorcy wprowadzający produktu muszą być wpisani do BDO – jest to warunek wprowadzania produktów do obrotu bez narażania się na sankcję ustawowe!

Zgodnie z art. 49 ustawy o odpadach, każdy marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów:

 • wprowadzających produkty,
 • wprowadzających produkty w opakowaniach,
 • prowadzących jednostki handlu detalicznego w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową,
 • gospodarujących odpadami.

W praktyce te enigmatyczne zapisy oznaczają, że szereg przedsiębiorców, a z wnioskiem do marszałka o wpis do BDO powinni zgłosić się przedsiębiorcy, których działalność jest objęta obostrzeniami z ustaw:

 • obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
 • recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • bateriach i akumulatorach,
 • odpadach,
 • gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Oznacza to obowiązek rejestracji m.in. autoryzowanych przedstawicieli i sprzedawców wprowadzających sprzęt do obrotu (pierwsze sprzedaż na obszarze celnym UE), sprzedawców baterii i akumulatorów, przedsiębiorców zajmujących się transportem odpadów. Rejestracji podlegają również producenci opakowań i sklepy, które wydają klientom torby z tworzywa sztucznego. Wniosek rejestracyjny i wniosek aktualizacyjny znajdziesz TUTAJ.

źródło: https://kig.pl/wazne-zmiany-w-ustawie-o-odpadach-sprawa-dot-wszystkich-przedsiebiorcow/

Accessibility