Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Łodzi, Bełchatowie Sieradzu i Łowiczu zapraszają do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Szansa na własny biznes! – Fundusze Europejskie na otwarcie działalności gospodarczej”.

Najbliższe webinaria odbędą się w następujących terminach:

 • 17.11.2020 roku w godz. 11:00 – 11:40 (rekrutacja do 15.11.2020) – organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu,
 • 19.11.2020 roku w godz. 11:00 – 11:40 (rekrutacja do 17.11.2020) – orgniazator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie,
 • 24.11.2020 roku w godz. 11:00 – 11:40 (rekrutacja do 22.11.2020) – organizator: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi,
 • 26.11.2020 roku w godz. 11:00 – 11:40 (rekrutacja do 24.11.2020) – organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego oraz wszystkich zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Program spotkania

 1. Wprowadzenie do webinarium.
 2. Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej dla osób fizycznych:
  • poniżej 30 roku życia – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,
  • powyżej 30 roku życia – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiegona lata 2014 – 2020;
  • zamieszkałych na obszarach wiejskich – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020;
  • w formie niskooprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej – w ramach Instrumentów zwrotnych.
 3. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 4. Pytania i odpowiedzi.

 

Organizator webinarium

Organizator webinarium w dniu 19.11.2020

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego 

Accessibility