Informacja o spotkaniu

Przejdź do strony źródłowej

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Dobry czas na biznes! – Fundusze Europejskie ”.

Najbliższe spotkania informacyjne odbędą się w następujących miejscowościach:

 • 28 stycznia 2020 r. w godz. 10:00 – 12:00 (rekrutacja od godziny 9:45), sala konferencyjna Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu, ul. Rynek 14 (rekrutacja do 27.01.2020 r.);
 • 29 stycznia 2020 r. w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godziny 09:45) w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, ul. Traugutta 21/23 – XVII piętro (rekrutacja do 27.01.2020 r.);
 • 30 stycznia 2020 r. w godz. 12:00 – 14:00 (rejestracja od godziny 11:45) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15 – I piętro (rekrutacja do 28.01.2020 r.);
 • 5 lutego 2020 roku w godz. 10:00 – 12:00 (rekrutacja od godziny 9:45) w Sali wykładowej Biblioteki Pedagogicznej w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2 (rekrutacja do 30.01.2020 r.);
 • 5 lutego 2020 roku w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godziny 09:45) w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 – sala nr 128 – I piętro (rekrutacja do 30.01.2020 r.).

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć
w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Spotkanie informacyjne skierowane jest do osób fizycznych zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej.

Program spotkania

 • Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej dla osób fizycznych:
  – poniżej 30 roku życia – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
  – powyżej 30 roku życia – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020;
  – zamieszkałych na obszarach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020;
  – pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  – wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 • Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Organizator spotkania w Łodzi
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Bełchatowie
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Brzezinach
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny
Tel.: 46 874 31 54; 46 816 68 17
e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Łowiczu
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu
ul. Świętojańska 1
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 72 29; 46 837 52 67
e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Sieradzu
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Rynek 14
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

 

Przejdź do strony źródłowej
Accessibility