To już ostatnia szansa na uzyskanie blisko 40 tys. zł na własny biznes! Rusza nabór do czwartej, ostatniej edycji projektu “Firma z POWEREM”, realizowanego przez Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny. Dokumenty rekrutacyjne można będzie składać od najbliższego poniedziałku, 10 stycznia. Wtedy też przyjmowane będą biznesplany i wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego dla uczestników zakwalifikowanych do trzeciej edycji projektu.

“Firma z POWEREM” to projekt przeznaczony dla młodych osób, w wieku od 18 do 29 lat, które są bierne zawodowo bądź bezrobotne (ale niezarejestrowane w urzędzie pracy), ale chcą otworzyć własny biznes. Do projektu mogą aplikować osoby mieszkające, bądź uczące się na terenie jednego z powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego, radomszczańskiego, piotrkowskiego i miasta Piotrkowa oraz takie, które straciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku.

W ramach projektu, jego uczestnicy mogą uzyskać nawet 38 650 zł na założenie własnej firmy. Na tę kwotę składają się: jednorazowa dotacja na własny biznes w wysokości 23 050 zł, stypendium szkoleniowe oraz do 2 600 zł miesięcznego wsparcia wypłacanego przez pół roku po otwarciu firmy.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Formularz rekrutacyjny, wraz z niezbędnymi załącznikami można pobrać ze strony ppt.belchatow.pl.

Dokumenty aplikacyjne można składać od 10 do 27 stycznia  w godz. 9.00 – 15.00 w siedzibie Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego przy ul. Ciepłowniczej 5 lub mailowo oraz pocztą.

Jednocześnie osoby, które już uczestniczą w trzeciej edycji “Firmy z POWEREM”, w dniach 10 i 11 stycznia w Biurze Projektu w BKPPT powinny złożyć swoje biznesplany oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego. 

Na stronie internetowej BKPPT są już także wyniki oceny biznesplanów i wniosków o wsparcie dla uczestników drugiej edycji projektu.

Wartość projektu: 1 982 388,48 PLN,  w tym dofinansowanie 1 960 569,06 PLN.
Projekt realizowany w ramach: Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projektu konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego , Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

 

Accessibility