Łódzka Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości zainaugurowała swoją działalność w Bełchatowie. Jako organ opiniotwórczy będzie ona działać na rzecz budowania konkurencyjności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego w obszarze możliwości wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0.

Powołanie ŁRRPP, której inauguracyjne spotkanie odbyło się w Bełchatowie, ma na celu współdziałanie i dzielenie się wiedzą podmiotów zaangażowanych w proces transformacji cyfrowej. W jej skład weszli przedsiębiorcy, naukowcy i ekonomiści, w tym eksperci z Politechniki Łódzkiej i regionalnych izb gospodarczych z regionu, którzy wyznaczać będą kierunki rozwoju regionu i wspierać firmy w procesie cyfryzacji przedsiębiorstw i wdrażania nowych technologii. Celem tworzonych w poszczególnych regionach lokalnych platform przemysłu przyszłości będzie też wzmacnianie kompetencji kadr dla przemysłu przyszłości, wdrażanie cyfrowych produktów i usług, czy wprowadzanie modeli biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania.

Bełchatów jako miejsce inauguracji działań Łódzkiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości wybrany został nieprzypadkowo. Region silnie związany z energetyką konwencjonalną w najbliższych latach czekają poważne zmiany. Wyzwania czwartej rewolucji przemysłowej i transformacji cyfrowej to wyzwanie i szansa dla regionu.

Accessibility