Prowadzisz lokalną firmę? Możesz powalczyć o tytuł „Firma na medal”. Wyróżnienie przyznawane jest w czterech kategoriach. Czas na zgłoszenia upływa 14 lutego. W konkursie udział mogą wziąć zarówno przedsiębiorcy, którzy prowadzą duży, jak i średni czy mały biznes. Wymagane jest jednak, aby ich działalność była zlokalizowana na terenie powiatu bełchatowskiego. Firma musi także posiadać dobrą sytuację finansową czy terminowo regulować wszelkie zobowiązania. Ze zgłoszeń, jakie wpłyną do organizatora, Kapituła Konkursowa wybierze zwycięzców. Laureaci zostaną wyłonieni w czterech kategoriach: firmy działające od roku do 3 lat oraz funkcjonujące dłużej z podziałem na liczebność zatrudnionych osób: do 50 pracowników i powyżej. Przedsiębiorcy mogą się także ubiegać o laur w kategorii: lokalna firma rodzinna. Przeznaczona jest dla podmiotów prowadzonych przez co najmniej dwie spokrewnione osoby, a oceniane będą m.in. tradycje rodzinne w firmie, czas jej funkcjonowania czy zaangażowanie pokoleń i członków rodziny. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane jest na 24 kwietnia, podczas drugiego dnia V Forum Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego. Konkurs “Firma na medal po raz trzynasty organizuje powiat bełchatowski i Regionalna Izba Gospodarcza. Przedsiębiorcy, którzy chcieliby powalczyć o tytuł Firma na medal mogą się zgłaszać do 15 lutego. Wypełniony formularz trzeba przesłać drogą elektroniczną na adres: mnowak@powiat-belchatowski.pl. Wszystkie szczegóły o konkursie można znaleźć w regulaminie – wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest on na stronie: www.powiat-belchatowski.pl

Accessibility