Grupa InCore Sp. z o.o.

Dział Personalny

Formularz dla kandydata

  Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w "Formularzu dla Kandydata" w celu realizacji Usługi pn.: "Praktyki i staże".

  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
  1. Administratorem danych podanych w "Formularzu dla Kandydata" jest Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.
  2. Dane przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu realizacji Usługi pn.: "Praktyki i staże".
  3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
  4. Dane udostępniane będą tylko na stronie internetowej www.invest.belchatow.pl, w zakładce "Praktyki i staże".
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jednoznaczna jest z niemożliwością realizacji Usługi pn.: "Praktyki i staże".
  6. Mam prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin korzystania z usługi pn.: Praktyki i staże, udostępnionej na portalu www.invest.belchatow.pl

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym w formularzu elektronicznym, w celu realizacji usługi pn.: "Praktyki i staże", udostępnionej na portalu www.invest.belchatow.pl

  Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych podanych w formularzu elektronicznym, konkretnemu "Pracodawcy", który zgłosił zapotrzebowanie na kandydata w zakresie organizowanych przez niego praktyk i staży, w ramach realizacji usługi pn.: "Praktyki i staże", udostępnionej na portalu www.invest.belchatow.pl

  Print Friendly, PDF & Email
  Accessibility