Pożyczka Płynnościowa z Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Pożyczka Płynnościowa):
Dla kogo?

na wsparcie wydatków realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie województwa łódzkiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

– przedsiębiorca może otrzymać pożyczkę pod warunkiem, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w przedsiębiorstwie,
– udzielenie pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
W ramach Funduszu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Pożyczkę można przeznaczyć m.in. na:
  • a) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS i Urzędowi Skarbowemu) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców;
  • b) zobowiązania publiczno-prawne przedsiębiorcy;
  • c) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.;
  • d) zatowarowanie, półprodukty itp.;
  • e) wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r.

Na jaki okres?

Maksymalny okres spłaty pożyczki to 72 miesiące. 
Zabezpieczenia 
W zależności od kwoty pożyczki- poręczenie osoby fizycznej, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych.  
Oprocentowanie 
W zależności od okresu spłaty pożyczki i kwoty- od 0,1 % w skali roku dla pożyczki do 200 tys. zł z okresem spłaty do 12 miesięcy; w pozostałych przypadkach 0,99 % w skali roku (od 01.06.2020 r.).
Kwota pożyczki 
Maksymalna kwota to 1 mln zł, ale nie więcej niż:
  • dwukrotność rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, lub
  • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.

O tym jak złożyć wniosek przeczytacie Państwo na stronie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego pod adresem: https://larr.pl/pozyczka-plynnosciowa-jeremie-lodzkie

Accessibility