Bełchatów jest nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się miastem, położonym w sercu Polski. Swój charakter czerpie z wielowiekowej koegzystencji na styku trzech kultur: polskiej, żydowskiej i niemieckiej.

Dzisiaj jest miastem ściśle związanym z branżą górniczo-energetyczną. W bezpośrednim sąsiedztwie miasta znajdują się pokłady węgla brunatnego, wydobywane przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Bliskość lotniska oraz głównych węzłów drogowych czynią miasto doskonałym miejscem dla nowych inwestycji.

Powierzchnia: 34,64 km2
Liczba ludności: 55 901 (stan na 31.12.2020 r.)
Gęstość zaludnienia: 1 613,9 os.
Liczba ludności w wieku produkcyjnym: 77% osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym
UM, stan na 08.03.2022 r. *stan na koniec stycznia 2022

 

Urząd Miasta Bełchatowa; ul. Kościuszki 1 97-400 Bełchatów

Accessibility