Z początkiem 2022 roku wprowadzona została nowa Mapa Pomocy Publicznej na lata 2022-2027. Co istotne dla firm rozpoczynających działalność lub chcących się rozwijać na terenie województwa łódzkiego, poziom pomocy na naszym terenie wzrósł z 35 % do 40%.

Oczywiście obecnie całe terytorium Polski objęte jest specjalną strefą ekonomiczną, dzięki czemu w każdej lokalizacji można ubiegać się o pomoc publiczną z tytułu nowej inwestycji. Na terenie województwa łódzkiego (cała strefa obejmuje także fragmenty województw wielkopolskiego i mazowieckiego) pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego CIT/PIT przyznaje Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. O wsparcie ŁSSE mogą ubiegać się przedsiębiorcy myślący o utworzeniu nowego zakładu produkcyjnego lub chcący reinwestować np. we wzrost zdolności produkcyjnej, dywersyfikację produkcji, czy zmianę procesu produkcyjnego, a także chcący nabyć aktywa zakładu, który został zamknięty lub byłby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił. Pomoc publiczną z ŁSSE mogą uzyskać zarówno podmioty produkcyjne, czy świadczące usługi magazynowe, ale też firmy z branży nowoczesnych usług dla biznesu. Pomoc publiczna w województwie łódzkim udzielana jest na 12 lat, a w przypadku terenów objętych statutem ŁSSE na 15 lat (dochód zwolniony z podatku musi pochodzić z działalności objętej decyzją o wsparciu).

W województwie łódzkim przedsiębiorcy, którzy uzyskają prawo skorzystania z pomocy publicznej, będą mogli uzyskać ją na poziomie 40 % kosztów kwalifikowanych dla przedsiębiorstwa dużego, 50% – dla przedsiębiorstwa średniego i aż 60% – dla małego i mikroprzedsiębiorstwa. Do kosztów kwalifikowanych zaliczyć można nabycie gruntów, budynków, środków trwałych, czy wartości prawnych i niematerialnych. Co istotne, inwestycje, które będą miały być rozliczone w ramach pomocy publicznej, należy rozpocząć dopiero po złożeniu wniosku.

O szczegółach kryteriów przyznawania pomocy publicznej, składaniu wniosków i rozliczaniu inwestycji dowiedzieć się można w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, której siedziba mieści się przy ul. Tyminieckiego 22G w Łodzi. 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją ŁSSE.

ŁSSE przepisy Powiat Bełchatowski 2022

Accessibility