Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informują, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prowadzi nabór wniosków do projektu „Pakiet dla średnich miast” w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Pakiet ten opiera się na dwóch filarach niezbędnych dla trwałego i stabilnego rozwoju każdego miasta:

1)      wsparcie inwestycji publicznych podejmowanych przez samorządy,

2)      tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

W bieżącym roku w ramach „Pakietu dla średnich miast” dla przedsiębiorców inwestujących w średnich miastach bądź ich najbliższej okolicy, przygotowano łącznie 600 mln zł dedykowanego wsparcia w ramach Krajowych Programów Operacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat zasad naborów dostępne są w zakładce „Nabory dedykowane dla miast średnich w 2018 roku” na stronie www.miir.gov.pl/rozwoj-miast.

Wsparcia w tym zakresie udzielają także konsultanci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty#/).

Accessibility