W imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2018”. Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Łódzkiego. Przez wszystkie dotychczasowe edycje nagradzane były firmy oraz instytucje, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy naszego regionu. Liderów gospodarki naszego regionu poznamy podczas Gali wręczenia Nagród „Mocni w Biznesie 2018”, która odbędzie się w pierwszym dniu XI Europejskiego Forum Gospodarczego 15 października 2018 r. o godz. 20.00.

Zapraszamy firmy do zgłaszania swoich kandydatur w 3 kategoriach:

  • DYNAMIKA EKSPORTU
  • START-UP
  • NAGRODA PUBLICZNOŚCI „Łódzkie odZYSKUJE- recyklingowy produkt roku”

Osoby do kontaktu:

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,Departament ds. Przedsiębiorczości, 90-002 Łódź, ul. Tuwima 22/26

 Więcej szczegółów w tym formularze zgłoszeniowe, regulamin konkursu dostępne są na naszej stronie internetowej http://mocniwbiznesie.pl/
Accessibility