Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie z dniem 15.06.2020 r. ogłasza III turę naboru wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej (COVID-19) o:

  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców;
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych;
  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników.

WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA OGŁOSZENIA NABORU PRZEZ DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BEŁCHATOWIE (tj. do dnia 29 czerwca 2020 r.)

 

Przesłanie lub złożenie wniosków jest możliwe poprzez:

  • serwis praca.gov.pl
  • platformę e-PUAP 
  • pocztę tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, 97 – 400 Bełchatów, ul. Bawełniana 3;
  • dodatkowo przygotowane dokumenty można złożyć w Punkcie Informacyjnym, mieszczącym się na parterze Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie (w godzinach: 8:00 do 14:30).

Przedsiębiorcy składają komplet dokumentów, tj.:

  • wniosek (1 egz.)
  • umowę wraz z załącznikami (1 egz.)
  • formularz o pomocy publicznej (1 egz.)

W przypadku składania dokumentów w formie papierowej druki należy podpisać (łącznie z umową).

Szczegółowe informacje wraz ze wzorami dokumentów znajdują się w linkach:

Accessibility