Miasto Bełchatów w dniu 11 października zorganizowało Forum Współpracy Gospodarczej Miast Partnerskich z Polski i Ukrainy.
Wymiana doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów biznesowych bełchatowskich oraz ukraińskich przedsiębiorców i samorządowców było głównym celem Forum. 

Do Bełchatowa na Forum przyjechali przedstawiciele samorządu, a także przedsiębiorcy różnych branż z Nowogradu Wołyńskiego i Jużnoukraińska. Oprócz gości z Ukrainy i przedstawicieli Urzędu Miasta Bełchatowa, udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele lokalnego biznesu oraz instytucji zajmujących się szeroko pojętą gospodarką: Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Centrum Rozwoju Kompetencji, Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie.

Podczas Forum Współpracy Gospodarczej Miast Partnerskich z Polski i Ukrainy omówione zostały m.in. kwestie współpracy międzynarodowej czy kształcenia i rozwoju kompetencji pracowników. Uczestnicy spotkania mogli ponadto wymienić się doświadczeniami w kwestii współdziałania władz lokalnych z małymi przedsiębiorcami, szczególnie w kwestii wspierania powstawania oraz rozwoju firm. Przybliżone zostały także praktyki współpracy samorządu z dużym biznesem.

Organizacja Forum to odpowiedź miasta na potrzeby zgłaszane przez naszych wschodnich sąsiadów. Pomysł zrodził się podczas jednej z telekonferencji między prezydent Bełchatowa Mariolą Czechowską a władzami Nowogradu Wołyńskiego. Tamtejszy mer, Mikoła Borowiec, podkreślał rolę, jaką – jego zdaniem – w odbudowie ogarniętej wojną Ukrainy odegra prężnie działająca gospodarka. Kluczowe może okazać się nawiązanie nowych kontaktów biznesowych oraz pozyskanie fachowej wiedzy m.in. na temat pozyskiwania funduszy unijnych.

O możliwościach współpracy międzynarodowej w kontekście Bełchatowa, regionu bełchatowskiego i województwa z ukraińskimi samorządami mówił Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba. – Potencjał gospodarczy naszego regionu jest znaczący, w porównaniu z potencjałem gospodarczym regionów ukraińskich, które z przyczyn oczywistych przeżywają obecnie trudne chwile. W najbliższych latach Ukraina będzie potrzebowała inwestycji, i to ważne, abyśmy my – Polacy, nasze podmioty gospodarcze i firmy – również z Bełchatowa i województwa łódzkiego – uczestniczyły w przyszłości w odbudowie Ukrainy – podkreślił wicemarszałek Ziemba.

W Forum Współpracy Gospodarczej Miast Partnerskich z Polski i Ukrainy poruszone zostały także kwestie doradztwa zawodowego, rozwijania przedsiębiorczości i pozyskiwania pracowników. Tematy te szeroko omówili przedstawiciele firm działających w bełchatowskiej strefie przemysłowej, a także instytucji zajmujących się szeroko pojętą gospodarką, m.in. Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Centrum Rozwoju Kompetencji, Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego czy Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie.

Prezentacje uczestników Forum:

Accessibility