Województwo Łódzkie serdecznie zaprasza do udziału w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2020, które odbędzie się online w dniu 29 października br.

Forum to wydarzenie gospodarcze szczególnie ważne w regionie o charakterze rolniczym, jakim jest województwo łódzkie. Podczas Forum, które będzie miało charakter on-line poruszone zostaną  zagadnienia skupiające się na tematyce łączącej ekologię, tradycyjne rolnictwo i przetwórstwo oraz budownictwo pasywne. Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców województwa łódzkiego, przedstawicieli środowisk biznesowych (w szczególności przedsiębiorców z sektora MŚP), a także przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, nauki i szkolnictwa wyższego, klastrów oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych, izb przemysłowo-handlowych i gospodarczych, pracowników uczelni wyższych, doktorantów, studentów i uczniów szkół średnich.

Program wydarzenia obejmuje dyskusje panelowe, rozmowy ze specjalistami reprezentującymi wiele dziedzin, a także wystąpienia ekspertów. Ponadto Forum będzie wypełnione transmisjami live, prezentacjami oraz wirtualnymi stoiskami.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Rejestracja: https://elodzkie.pl/wydarzenia/forum-biznesu-i-zrownowazonego-rozwoju-lodzkie-2020

Accessibility