Od 20 listopada przedsiębiorcy będą mogli sięgnąć po dotacje na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe. Dofinansowanie przeznaczone jest na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Inteligentny Rozwój ogłosiło Ministerstwo Rozwoju. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu. Ministerstwo Rozwoju informuje, iż w puli na działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój jest 460 mln. Szczegółowa dokumentacja konkursu znajduje się na stronie Programu Inteligentny Rozwój

 

Accessibility