Magistrat po raz kolejny stara się o dofinansowanie lokalnego rozwoju. Nowy ministerialny program daje mieszkańcom możliwość decydowania o kierunkach przemian w mieście. Swoje zdanie na temat zauważalnych problemów bełchatowianie mogą wyrazić w anonimowej ankiecie. Czas na jej wypełnienie upływa 12 lipca.

„Rozwój lokalny” to program przygotowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, a realizowany w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Beneficjentami są małe i średnie miasta, a wśród nich Bełchatów. Program ten daje szansę nie tylko na poprawę jakości życia mieszkańców, ale również lepsze dostosowanie administracji do ich prawdziwych potrzeb, zmierzające do zahamowania negatywnych trendów rozwojowych i wzmacniania zmian pozytywnych. Co ważne, to właśnie mieszkańcy mogą wskazać zagadnienia, które pomogą w opracowywaniu konkretnego projektu. Na ten temat bełchatowianie wypowiedzieć się mogą w specjalnej ankiecie, na którą składa się 12 pytań, głównie zamkniętych. Dotyczą one przede wszystkim problemów i wyzwań w kontekście rozwoju miasta, w tym m.in. jakości środowiska naturalnego, kwestii migracji, starzenia się społeczeństwa, lokalnej gospodarki, problemów społecznych i socjalnych czy bezpieczeństwa mieszkańców.
– Zanim przystąpimy do budowania zarysu projektu, który planujemy złożyć w drugiej połowie lipca, chcielibyśmy poznać opinie mieszkańców, stąd prośba o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety – mówi dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Marcin Nowak i dodaje, że nie zajmie to dłużej niż kilka minut, pytania są proste, a odpowiedzi na nie mają nakreślić najważniejsze, odczuwalne przez mieszkańców problemy.
Każdy, kto chciałby się wypowiedzieć, ma na to czas do 12 lipca. Formularz ankiety pobrać można z załącznika poniżej lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta, przy ul. Kościuszki 1, 15 (przy Straży Miejskiej) albo przy ul. Czyżewskiego 7 w godzinach pracy magistratu. Wypełnione arkusze wrzucić trzeba do ustawionych w tych trzech miejscach urn. Opinie mieszkańców będą wzięte pod uwagę przy tworzeniu zarysu projektu.

Więcej informacji uzyskać można bezpośrednio w Wydziale Rozwoju Miasta w bełchatowskim magistracie lub pod nr tel. 44 733 51 46, 44 733 51 44.

Formularz ankiety do pobrania.

 

Accessibility