Działka 145, 150, 152, 155, 156, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 189, 193, 200, 201, 202, 204, 206, 141, 143, 146, 147,151, 153, 154, 157, 158, 165, 166, 203, 205, 207, 208, 173, 174/1, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188/1, 190, 191, 192, 194, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166/1, 167/1, 168
Adres ul. Przemysłowa, ul. Piotrkowska
Powierzchnia 6,7185 ha
Sieci Sieci w ul. Piotrkowskiej
Przeznaczenie Teren przemysłu, składów, baz, magazynów, obsługi transportu, usług komercyjnych
Właściciel Miasto Bełchatów
Właściciel prywatny
Cena zapytaj
Accessibility