Obrys działki
Obrys
teren z lotu ptaka

Dane terenu inwestycyjnego

Powierzchnia 6,0273 ha
Przeznaczenie
Teren przemysłu, składów, baz, obsługi transportu i usług
Właściciel Miasto Bełchatów
Lokalizacja
Strefa Czapliniecka B1
Specjalna strefa ekonomiczna Tak – Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego TAK – uchwała nr X/57/15 Rady Miejskiej

 

Infrastruktura Tak/Nie Odległość
Elektryczność Tak 4 m
Gazociąg Tak ok. 40 m
Wodociągi Tak ok. 7 m
Kanalizacja Tak ok. 8 m
Oczyszczalnia ścieków Nie
Telefony Tak sieci telekomunikacyjne i światłowodowe wzdłuż ul. Czaplinieckiej
Droga asfaltowa  

 

Odległość do:

  • Drogi: Autostrada A1 – 20 km
  • Portu rzecznego: Warszawa – 160 km;
    Wrocław – 180 km
  • Stacji kolejowej: Piotrków Trybunalski – 25 km
  • Portu lotniczego: Łódź – 47 km
  • Miasta wojewódzkiego: Łódź – 47 km
Accessibility