Informujemy o ogłoszeniu przez Prezydenta Miasta Bełchatowa trzech przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Bełchatowie, oznaczonych działkami:

  • 29/11 o pow. 0,0303 ha i 30/14 o pow. 0,6655 ha, o łącznej powierzchni 0,6958 ha,
  • 30/11 o pow. 0,3000 ha,
  • 30/12 o pow. 0,3716 ha.

Działki położone są w obrębie 2 m. Bełchatowa, z przeznaczeniem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako teren przemysłu, składów i baz, obsługi transportu i usług.
Szczegółowe informacje dotyczące postępowań przetargowych można znaleźć tutaj.

Accessibility