Sytuacja związana z epidemią koronawirusa odbija się szczególnie na małych i średnich firmach. Prezydent Mariola Czechowska jest w stałym kontakcie z bełchatowskimi przedsiębiorcami. Z myślą właśnie o nich przygotowała specjalny miejski program wsparcia zawierający szereg ulg, m.in. umorzenia podatków i opłat należnych na rzecz miasta. Branża turystyczna, właściciele sklepów, lokali usługowych i gastronomicznych czy przewoźnicy – mali i średni przedsiębiorcy zwracają uwagę, że ich sytuacja w związku z szerzącym się w Polsce koronawirusem jest coraz trudniejsza. Biorąc pod uwagę gospodarcze i ekonomiczne skutki epidemii prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska wprowadza szereg ulg dla właścicieli lokalnych firm.

Udzielana pomoc będzie dotyczyć:

1. Odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia podatków i opłat należnych na rzecz miasta Bełchatowa. Chodzi o podatek od nieruchomościpodatek od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. By przedsiębiorca mógł skorzystać z takich ulg, musi złożyć wniosek do magistratu.
2. Odroczenia terminu zapłaty opłat za użytkowanie wieczyste na 3 miesiące.
3. Odroczenia terminów zapłaty czynszu z tytułu dzierżawy najmu lokali użytkowych dla osób prowadzących w nich działalność gospodarczą.
4. Według przyjętego programu osłonowego prowadzący działalność gospodarczą mogą liczyć na umorzenie czynszu w gminnych lokalach za 1 miesiąc, z możliwością odroczenia terminu zapłaty czynszu na kolejne 2 miesiące. O taką ulgę mogą wnioskować najemcy, którzy działają w branży uwzględnionej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 w prawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego.

Jeżeli w najbliższym czasie ukażą się przepisy szczególne ułatwiające procedurę ubiegania się o ulgi będziemy Państwa na bieżąco informować. Ponadto, trwają analizy nad możliwościami udzielenia ulg dla Przedsiębiorców przez miejskie spółki. W najbliższym czasie opublikowane zostaną stosowne informacje. – Wspieranie lokalnej gospodarki było dla nas zawsze jednym z ważniejszych kierunków pracy. Jest to szczególnie ważne teraz, kiedy przedsiębiorcy stają w obliczu nieznanych jeszcze skutków ekonomicznych epidemii koronawirusa. Dlatego wprowadzamy specjalne ulgi i ułatwienia, które, jestem przekonana, pomogą uratować płynność finansową firm a także chronić miejsca pracy – tłumaczy prezydent Czechowska.

ULGI DLA FIRM

Ważne!
Do wniosku należy dołączyć:

AP

Accessibility