Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o.

Zespół ds. Informatyki

Informacja o firmie:

Podstawowym zakresem działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji “WOD-KAN” Sp. z o.o. w Bełchatowie jest wydobywanie i rozprowadzanie wody, oraz przyjmowanie i oczyszczanie ścieków.

Oferta:

 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w Firmie o wieloletniej tradycji w zakresie opieki serwisowej nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem Spółki. Poszukujemy osób chętnych do poszerzania swojej wiedzy, otwartych na naukę i chęć współpracy.
 • Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną (zlecenie).
 • Spółka zastrzega sobie możliwość wyboru ze złożonych ofert albo zakończenie postępowania bez dokonania wyboru.

Data od: 01.07.2018 do: 31.10.2018

Oferta płatna: Tak

Zakres zadań:

praca pod nadzorem w zakresie m.in.:

 • opieki serwisowej nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem Spółki,
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego zapewniającego ochronę sieci komputerowej Spółki,
 • koordynowania prac związanych z utrzymaniem sprawności działania Zintegrowanego Systemu Informatycznego Spółki.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie,
 • posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy,
 • stanowisk pracy wyposażonych w komputery oraz sieci komputerowych,
 • odpowiedzialność i systematyczność w działaniu,
 • umiejętność organizacji czasu pracy i określania priorytetów.

Umiejętności wymagane od kandydata:

 • dyspozycyjność i dobra organizacja pracy,
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność,
 • spostrzegawczość,
 • otwartość,
 • komunikatywność,
 • umiejętność współpracy w zespole.
Accessibility