Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Dział Ruchu

Informacja o firmie:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. funkcjonuje na terenie miasta Bełchatowa – siedziba ul. Wojska Polskiego 132. Podstawową działalnością Spółki jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców Bełchatowa w zakresie przesyłu i dystrybucji energii cieplnej.

Oferta:

Stażysta zostanie zapoznany z technicznymi aspektami funkcjonowania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, zostanie wdrożony w rytm pracy Spółki, zapozna się z aspektami pracy w grupie pracowniczej. Praca pozwoli mu na zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie: funkcjonowania urządzeń technicznych wykorzystywanych przez Spółkę, obiegu technologicznego, zarządzenia produktem, utrzymania ruch oraz napraw, modernizacji i awarii urządzeń technicznych.

Data od: 02.07.2018 do: 31.12.2018

Oferta płatna: Nie

Zakres zadań:

  • udział w grupie roboczej zajmującej się bieżącymi naprawami
  • modernizacjami oraz remontami urządzeń technicznych wykorzystywanych przez PEC

Wymagania:

wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe – techniczne

Umiejętności wymagane od kandydata:

  • predyspozycja do pracy w grupie
  • komunikatywność
  • dbałość o szczegóły
Accessibility