Grupa InCore Sp. z o.o.

Dział Personalny

Informacja o firmie:

Grupa InCore Sp. z o.o. jest grupa ludzie, którzy przy wykorzystaniu dostępnych zasobów tworzą nowe projekty biznesowe na niszowych rynkach. InCPraca.pl pomaga swoich Klientom zaspokajać swoje potrzeby personalne. Działamy w sektorze usług personalnych na terenie RP.

Oferta:

1. Cykl szkoleń wdrożeniowych na stanowisko;

2. Przejrzyste warunki współpracy;

3. miłą atmosferę;

4. Możliwość podjęcia stałej współpracy po odbytym stażu;

5. Niezbędne narzędzia do wykonywania pracy – komputer, smartfon;

Data od: 03.02.2020 do: 01.10.2020

Oferta płatna: Nie

Zakres zadań:

Rekrutowanie i zatrudnianie pracowników

1. Pozyskiwanie nowych użytkowników do aplikacji InCPraca.pl, profilowanie ich oczekiwań zawodowych w celu znalezienia zatrudnienia.

2. Zatrudnianie pracowników u swoich Klientów, nadzór nad realizacją projektu oraz rozliczanie z Klientem i z Pracownikiem.

3. Rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników systemu (kandydatów, pracowników tymczasowych czy Klientów Pracodawców)

4. Raportowanie rezultatów pracy.

Wymagania:

1. Umiejętności przyswajania nowej wiedzy.

2. Przedsiębiorczość

3. Samodzielność

4. Otwartość

Umiejętności (podać wymagane umiejętności kandydata):

Umiejętności wymagane od kandydata:

Accessibility