Działka 33,35,36,43,58,59,61,62,68,71/3,76,78,82,83/2,142/1,142/3,143/2,144/2,145/1,145/3,
146/3,148/5,150/3,152/5,153,154/1,154/3,161/1,162,164/3,164/1,166/5,174/2,175,176/1,177/3,178/3,179/5,182/3,183,185/6, 85/7, 189,190,193/1,193/4, 193/5,194/6,196, 198/1,203/2,205/4,278,281/1, 282/3, 283/3, 183/5, 284/3,285/7, 285/9,286/3,290/3, 291/3, 94/1,296/1, 297/3, 298/5, 299/5, 300/1, 301/3,302/3, 304/1,307/3, 308/1, 310/1, 311/3, 312/6, 313/10, 314/12, 314/13, 315/14,315/15, 16/4,395/1,397/1,398/3,410/5,412/5, 413/5, 414/9, 414/12, 415/5, 458/5, 416/7,413/3, 414/7, 414/10, 415/3, 458/3, 416/5, 417/1,417/3,421/5,425/2,427/2, 428/2,456/3,457/3,461
 Adres OBRĘB 9-KAMIEŃ, GMINA KLESZCZÓW
Powierzchnia 55,5809 HA
Sieci istniejące WODOCIĄG, SIEĆ ELEKTRYCZNA
Przeznaczenie BRAK PLANU LUB ZL TERENY LEŚNE / ZLZ – TERENY ZALESIEŃ / P – TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ, MAGAZYNÓW, BAZ I SKŁADÓW / MN – TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
Właściciel PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.
Cena ZAPYTAJ

Kontakt:
Joanna Bijoch-Grzegorek
Kierownik Sekcji Zarządzania Nieruchomościami
Sekcja Zarządzania Nieruchomościami
Joanna.Bijoch-Grzegorek@gkpge.pl

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
T +48 44 737 759
kom. 663996401

Accessibility