Nawet 280 tys. zł mogą pozyskać przedsiębiorcy na opracowanie dokumentacji w celu pozyskania dofinansowania w ramach jednego z programów Unii Europejskiej. Do 2 sierpnia trwa nabór w drugiej rundzie konkursu “Granty na Eurogranty”, którego budżet wynosi 5 mln zł.

Inicjatywa przeznaczona jest dla firm, które korzystając z któregoś z unijnych programów chcą pozyskać środki na rozwój. Jednak zdobycie grantów z programów Komisji Europejskiej wymaga przegotowania odpowiednich wniosków i pełnej dokumentacji, a z ich skompletowaniem wiele firm z sektora MŚP ma kłopot. To duże wyzwanie, które utrudnia wielu podmiotom włączenie się do gry o finansowe wsparcie z Unii Europejskiej. Program “Granty na Eurogranty” ma pomóc firmom w przełamaniu ograniczeń związanych z pisaniem wniosków.

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską. Środki z dotacji można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów:
• usługi doradczej, dzięki której zostanie przygotowany projekt;
• opracowania studium wykonalności;
• organizacji spotkań (w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych);
• przygotowania wniosku/aplikacji o dotację, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz działania związane z ich ewentualną korektą – w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu;
• tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział w Polsce, przy czym pieniądze można przeznaczyć na projekty realizowane zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Do naboru mogą przystąpić firmy, które planują ubiegać się o unijne wsparcie jako projektodawcy (jeśli aplikują samodzielnie), koordynatorzy, partnerzy projektu lub członkowie konsorcjum ubiegającego się o wspólne dofinansowanie.

Przedsiębiorcy składający wniosek samodzielnie mogą uzyskać maksymalnie 280 060 zł, zaś ubiegający się o Eurogrant w ramach konsorcjum może liczyć na 239 310 zł (jeżeli konieczne jest opracowanie studium wykonalności). Wkład własny nie jest wymagany.

Nabór w konkursie o “Granty na Eurogranty” jest podzielony na pięć rund. Od początku czerwca trwa nabór na drugą rundę dofinansowań, który potrwa do 2 sierpnia. Ostatnia z pięciu rund zakończy się 27 stycznia 2022 r.

Szczegółowy harmonogram oraz zasady ubiegania się o wsparcie można znaleźć na stronie: www.parp.gov.pl/granty-na-eurogranty

Konkurs “Granty na Eurogranty” prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Finansowany jest on z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W ubiegłorocznej pierwszej edycji konkursu „Granty na Eurogranty” złożono 210 wniosków na łączną kwotę blisko 39 mln zł. Finalnie 55 z nich otrzymało rekomendację do dofinansowania na ponad 9 mln zł.

Accessibility