Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn.: „Fundusze Europejskie na rozwój działalności gospodarczej”. Celem webinarium jest zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi zasad aplikowania o środki rozwój firmy.

Webinarium odbędzie się 21 maja 2020 r. w godz. 11:30 – 12:10. Rekrutacja trwa do 18 maja 2020 rokuna stronie organizatora.

Program spotkania

 • Powitanie uczestników.
 • Wybrane formy wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:
  – Innowacje w MŚP – wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19,
  – Pożyczki Jeremie2,
  – Bony szkoleniowe
 • Wybrane formy wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020:
  – Szybka ścieżka,
  – Kredyt technologiczny,
  – Pożyczka płynnościowa
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań za pomocą czatu.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Rynek 14
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

 

Accessibility