Projekt „Firma z POWEREM!” jest realizowany  w ramach działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oferuje:

  • dotacje na własną firmę – 23050,00 zł,
  • comiesięczne wsparcie na 6 pierwszych miesięcy prowadzenia firmy – do 2600,00 zł netto/miesięcznie,
  • szkolenia z zakresu: prowadzenia firmy, prawa i księgowości, biznesplanu, reklamy i negocjacji,
  • stypendium szkoleniowe,
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

Grupa docelowa projektu to 40 osób w wieku od 18 do 29 lat, które są bierne zawodowo (studenci studiów stacjonarnych/niestacjonarnych lub osoby na urlopie wychowawczym) lub są bezrobotne niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy (gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia).

Osoby te mieszkają lub uczą się na terenie jednego z tych powiatów: bełchatowski, opoczyński, m. Piotrków Trybunalski, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski oraz straciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej www.ppt.belchatow.pl  Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Nabór do projektu ruszy już wkrótce, dokumentacja rekrutacyjna będzie dostępna w marcu 2021r. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Wartość projektu: 1 982 388,48 PLN,  w tym dofinansowanie 1 960 569,06 PLN.

Projekt realizowany w ramach: Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projektu konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego , Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Zespół projektowy „Firma z POWEREM!”
tel. 881-551-200
power@ppt.belchatow.pl

Accessibility