Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza przedsiębiorców na szkolenie on-line:  „Oferta WFOŚiGW w Łodzi dla przedsiębiorców – efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii”. Szkolenie będzie dotyczyło zasad udzielania wsparcia, wniosków o dofinansowanie oraz zagadnień związanych z oceną ekonomiczno-finansową i ustalaniem zabezpieczeń. Szkolenie odbędzie się w termie: 08.04.2021 r. godz. 10.00.

Link do spotkania on-line zostanie przesłany w dniu szkolenia na adresy mailowe uczestników wskazane w zgłoszeniu.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 07.04.2021 r.  do godziny 12.00  poprzez kalendarz szkoleń na stronie internetowej Funduszu.  Na stronie Funduszu znajduje się również szczegółowa agenda spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona!

Accessibility