Jak założyć firmę?

System Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG)


Zwolnienia z podatku od nieruchomości

W celu stworzenia jeszcze lepszych warunków w naszym mieście, aby Przedsiębiorca rozwijał swoje gospodarcze możliwości i tworzył nowe miejsca pracy, podjęto dwie uchwały o ulgach podatkowych:

IPierwsza z nich – Uchwała Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części położonych na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie Miasta Bełchatowazawiera dwie propozycje preferencji:

Pierwsza skierowana jest dla przedsiębiorców inwestujących w budowę lub przebudowę budynków i budowli oraz tworzących nowe miejsca pracy. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia będzie utrzymanie nowych miejsc pracy przez okres 3 lat od dnia uzyskania zwolnienia oraz:

  • w przypadku mikroprzedsiębiorców, poniesienie nakładów w kwocie przekraczającej 50.000 zł i stworzenie co najmniej 1 nowego miejsca pracy,
  • w przypadku małych przedsiębiorców, poniesienie nakładów w kwocie przekraczającej 200.000 zł i stworzenie co najmniej 3 nowych miejsc pracy,
  • w przypadku średnich przedsiębiorców, poniesienie nakładów w kwocie przekraczającej 500.000 zł i stworzenie co najmniej 5 nowych miejsc pracy,
  • w przypadku pozostałych przedsiębiorców, poniesienie nakładów w kwocie przekraczającej 1.000.000 zł i stworzenie co najmniej 15 nowych miejsc pracy,
  • poniesienie dwuletnich kosztów zatrudnienia w kwocie wyższej niż kwota zwolnienia od podatku,

Z uchwały będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli nowe inwestycje po 1 czerwca 2012 roku i na dzień wejścia w życie niniejszej uchwały jej jeszcze nie zakończyli.

Druga skierowana jest do przedsiębiorców, którzy zwiększą zatrudnienie o co najmniej 15%. Zwolnienie przysługiwać będzie jeśli dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników będą dwukrotnie wyższe od kwoty zwolnienia od podatku od nieruchomości. Nowe miejsca pracy muszą być również utrzymane przez okres 3 lat od dnia uzyskania zwolnienia.

II Druga – Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimiszakłada zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres dwóch lat. Zwolnienia dotyczą gruntów, budynków i budowli na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną przy ulicy Czaplinieckiej, na których zostanie uruchomiona działalność wytwórcza.


RODO dla małych i średnich firm

Zapraszamy do zapoznania się z Przewodnikiem po RODO przygotowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Podatki lokalne

Stawki podatku od nieruchomości

Wyszczególnienie

Wysokość stawki
na 2021 r.

 

Stawka od gruntów

2

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1m² powierzchni 0,99 zł
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni 4,99 zł
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m² powierzchni 0,52 zł

Stawka od budynków

mieszkalnych – od 1m² powierzchni użytkowej 0,85 zł
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  – od 1m² powierzchni użytkowej 24,84 zł
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1m² powierzchni użytkowej 11,62 zł
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1m² powierzchni użytkowej 5,06 zł
pozostałe 8,37 zł

Stawka od budowli

2%

Podatki lokalne

Stawki podatku od nieruchomości
Wyszczególnienie

Wysokość stawki
na 2017 r.

Stawka od gruntów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1m² powierzchni 0,88 zł
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni 4,56 zł
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m² powierzchni 0,41 zł
Stawka od budynków
mieszkalnych – od 1m² powierzchni użytkowej 0,72 zł
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  – od 1m² powierzchni użytkowej 22,03 zł
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1m² powierzchni użytkowej 10,59 zł
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1m² powierzchni użytkowej 4,61 zł
pozostałe 7,15 zł
 Stawka od budowli
2%

Szczegółowe dane dotyczące stawek podatku od środków transportowych zawiera Uchwała Rady Miejskiej

Accessibility